• HRDA
  Агенция за развитие на човешките ресурси

  Агенция за развитие на човешките ресурси

 • Курс за UNREAL ENGINE за начинаещи

  Имаме удоволствието да ви съобщим, че в момента екипът на АРЧР подготвя провеждането на курс по Unreal Engine – съвременна платформа за създаване в реално време на фотореалистични 3D визуализации, игри и филми. Инициативата на Агенция за развитие на човешките ресурси е част от популяризиране на дейността на новооткрития „Креативен център“ в гр. Русе, който има за цел да подпомогне развитието на креативни индустрии в Северен централен регион, чрез обучения на младежи в различни сфери на креативните индустрии.

  Неговата продължителност ще е 6 седмици и ще се води от Илиян Стефанов, ученик от МГ „Баба Тонка“ гр. Русе. Учениците могат да кандидатстват чрез подаване на кратко мотивационно изложение на тема защо желаят да изучават програмата. Мотивационните писма могат да подадат на адрес office.projectcode@gmail.com. Повече за курса могат да намерят на страница https://hrda.smebg.net/, секции „Новини“ и „Обучение“. След преглеждане на есетата, ще бъдат избрани 10 младежи, които ще получат стипендии за включване в този курс.

  Курсът Unreal Engine for Beginners е насочен към хора, които искат да направят своите първи стъпки в дизайнa, да се научат да създават красиви и грабващи окото визии от най-различно естество. Няма нужда да имате предишен опит с Unreal Engine.

  В курса ще се запознаете с основните инструменти във Unreal Engine и как да ги употребявате за различни цели.

  Курса е с практическа насоченост, даваща възможност за прилагане на наученото още след първата лекция.

  Каква е формата на обучение?
  Онлайн форма на обучение:
  - Лекциите ще се водят чрез системата Zoom.
  - Обучителните материали, ще бъдат качени в специална онлайн обучителна платформа която позволява да гледате лекциите и да се упражнявате в удобно за вас време. Ще имате пълен достъп до материалите от обучението за неограничен период от време, което ви позволява да надграждате знанията си с удобно за вас темпо.

  Колко струва обучението в курса?
  Курсът е безплатен. Стипендиите за всеки обучаем ще бъдат поети от Агенция за развитие на човешките ресурси

  Изисквания?
  Всеки обучаем трябва да разполага с устройство настолен компютър или лаптоп, на което да може да си инсталира програмата за да може да работи с нея.

  Продължителност на курса?
  Продължителност на курса - 6 седмици.

  Основни теми на обучението:
  · Запознаване със софтуера – 4 часа
  · Разучаване на интерфейса - 8 часа
  · Основни команди- 8 часа
  · Разработване на собствено работно поле и герой – 6 часа

 • Курс за Adobe Photoshop за начинаещи

  Инициативата на Агенция за развитие на човешките ресурси е част от популяризиране на дейността на новооткрития „Креативен център“ в гр. Русе, който има за цел да подпомогне развитието на креативни индустрии в Северен централен регион, чрез обучения на младежи в различни сфери на креативните индустрии.

  Първата наша инициатива е организирането на този курс за младежи от 14 до 18 г. Курсът ще се проведе изцяло онлайн от преподаватели на „Креативен център Русе“. Планира се да стартира на 06.01.2021 г., като неговата продължителност ще е 4 седмици. Учениците могат да кандидатстват, чрез подаване на кратко мотивационно изложение на тема защо желаят да изучават програмата. Мотивационните писма могат да подадат на адрес office.projectcode@gmail.com до 29 декември 2020 г. След преглеждане на есетата, ще бъдат избрани 20 младежи, които ще получат стипендии за включване в тези курсове.

  Настоящото обучение ще се проведе в изпълнение на проект CODE, финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез безвъзмездните средства от ЕИО и Норвежкия Фонд за Младежка Заетост. Целта на проекта CODE е да предостави възможности за качествена заетост на уязвими млади хора в риск от бедност.

  Информация за курса

  Adobe Photoshop е софтуерно приложение за редактиране на изображения на снимки. То предлага на потребителите огромни възможността да създават, подобряват или да редактират изображения, произведения на изкуството и илюстрации.

  Това е най-използваният софтуерен инструмент за редактиране на снимки, манипулиране на изображения и ретуширане за множество формати на изображения и видео файлове.

  Курсът Photoshop for Beginners е насочен към хора, които искат да направят своите първи стъпки в графичния дизайн, да се научат да създават красиви и грабващи окото визии от най-различно естество. Няма нужда да имате предишен опит с Photoshop.

  В курса ще се запознаете с основните инструменти във Photoshop и как да ги употребявате за различни цели.

  Курса е с практическа насоченост, даваща възможност за прилагане на наученото още след първата лекция.

  Каква е формата на обучение?

  Онлайн форма на обучение:

  - Лекциите ще се водят чрез системата Zoom.

  - Обучителните материали, ще бъдат качени в специална онлайн обучителна платформа която позволява да гледате лекциите и да се упражнявате в удобно за вас време. Ще имате пълен достъп до материалите от обучението за неограничен период от време, което ви позволява да надграждате знанията си с удобно за вас темпо.

  Колко струва обучението в курса?

  Курсът е безплатен. Стипендиите за всеки обучаем ще бъдат поети от Агенция за развитие на човешките ресурси

  Изисквания?

  Всеки обучаем трябва да разполага с устройство настолен компютър или лаптоп, на което да може да си инсталира програмата за да може да работи с нея.

  Продължителност на курса?

  4 седмици общо 36 часа, лекции и упражнения- 3 дни в седмицата.

  След започване на всеки курс, лектора и обучаемите ще изберат заедно в кои дни и часове да се провежда курса. Но дори и да изпуснете лекцията тя ще бъде качена в обучителната платформа и ще може да я гледате по всяко време. Въпроси, към обучителния материал ще можете да оставяте в самата система по всяко време.

  Основни теми на обучението:

  Занятие 1. Запознаване с курса. Запознаване с Photoshop и основни технически понятия

  - Запознаване с интерфейса на програмата и растерни изображения ;

  - Цветови модели - Color modes (RGB, CMYK);

  - Размери, резолюции и видове разширения на снимки

  Занятие 2. Основни действия във Photoshop

  - Създаване на файлове;

  - Работа със слоеве (layers);

  - Навигиране и работа с документа: Hand tool, zooming, image size and resolutions, new view and duplicate, canvas size, crop;

  - Запазване в различни формати

  Занятие 3. Основни действия във Photoshop

  - Селектиране, видове селекции, трансформиране на селекции, рязане и триене;

  - Запознаване с Pen tool;

  - Добавяне и работа с текст;

  - Какво представляват маски, видове маски, практически приложения

  Занятие 4. Цветови корекции и креативни манипулации

  - Dodge and burn tools;

  - Аdjustment layers;

  - Blending modes;

  - Filters

  Занятие 5. Упражнение – Практическа работа върху курсови проекти - Заснемане на изображение с мобилен телефон/фотоапарат; Разясняване на основните правила при заснемане на – пейзаж, портрет; Заснемане на предварително избран обект; Експортиране на файлове за Facebook, Instagram.

  Занятие 6. Финал на курса

  - Представяне на проектите на курсистите

  Линк към обучителната платформа: https://creativeeurope.digital/learning/

 • Курс Анимирай

  От 05 април 2021г. стартира провеждането на курс „Анимирай“, който ще включва запознаване на курсистите с основи на програмата Adobe Photoshop и програмата Adobe Character Animator. Изучаването в комбинация от двете програми поставя основите на уменията в процеса по създаване на собствени анимационни проекти. Инициативата на Агенция за развитие на човешките ресурси е част от популяризиране на дейността на новооткрития „Креативен център“ в гр. Русе, който има за цел да подпомогне развитието на креативните индустрии в града, чрез обучения на младежи в различни сфери на креативните индустрии.

  Курсът е предназначен за младежи на възраст от 14г. до последен клас в гимназиално обучение от учебните заведения на територията на град Русе. Учениците могат да кандидатстват чрез подаване на кратко мотивационно изложение на тема защо желаят да изучават програмата. Мотивационните писма могат да подадат на адрес office.projectcode@gmail.com до 30.03.2021 г. Курсът ще е безплатен за учениците, тъй като ще бъде подпомогнат със стипендии от Агенцията. След преглеждане на есетата, ще бъдат избрани 15 младежи, които ще получат стипендии за включване в този курс. Курсът, в своята лекционна част, ще стартира на 05 април 2021 в неприсъствена форма – онлайн през месец април. Втората част от него – упражненията в зависимост от развитието на епидемичната обстановка ще се провежда в залата на Центъра, за да може да използва наличната техника. Цялата продължителност на обучението ще е два месеца.

  Програма на курса