• HRDA
    Агенция за развитие на човешките ресурси

    Агенция за развитие на човешките ресурси

Европейски семестър 2018 г. — Пролетен пакет: Комисията отправя препоръки към държавите членки за постигане на устойчив, приобщаващ и дългосрочен растеж

На 23 май 2018 Европейската комисия представи своите специфични за всяка държава препоръки (СДП) за 2018 г., в които излага насоките си за икономическата политика на всяка отделна държава членка за следващите 12—18 месеца. В европейската
Прочети повече ...

Изграждане на по-силна Европа: нови инициативи за допълнително засилване на ролята на политиките за младежта, образованието и културата

Комисията ускорява работата по изграждането на европейско пространство за образование до 2025 г., укрепването на културното измерение на Европейския съюз и засилването на участието на младежта с нов набор от мерки, включително
Прочети повече ...

Покупка на телекомуникационни услуги онлайн: Комисията и органите за защита на потребителите разкриват подвеждащи практики

На 18 май 2018 Европейската комисия и националните органи за защита на потребителите публикуваха резултатите от проверката в целия ЕС на 207 уебсайта, предлагащи стационарни или мобилни телефонни услуги, интернет услуги и
Прочети повече ...

До каква степен е цифровизирана вашата страна? За по-добри резултати при цифровизацията Европа се нуждае от цифров единен пазар

На 18 май 2018 Европейската комисия публикува резултатите за 2018 г. на Индекса за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI) — инструмент, който отчита постиженията на държавите членки в областта на
Прочети повече ...

Европа в движение: Комисията завършва програмата си за безопасна, чиста и свързана мобилност

Комисията „Юнкер“ предприема третия и окончателен набор от действия за модернизиране на европейската транспортна система. В своята реч за състоянието на Съюза от септември 2017 г. председателят Юнкер постави като цел ЕС
Прочети повече ...

Качество на въздуха: Комисията предприема действия, за да защити гражданите от замърсяването на въздуха

Комисията предоставя на националните, регионалните и местните участници практическа помощ с цел да се подобри качеството на въздуха в Европа и да се засили правоприлагането по отношение на 7 държави членки, които са нарушили
Прочети повече ...

Европейска програма за миграцията: положението е все още нестабилно и няма поводи за самодоволство

На 16 май 2018 Комисията докладва за напредъка по Европейската програма за миграцията и пътната карта на Комисията от декември 2017 г., като посочва допълнителни ключови действия, които трябва да бъдат предприети. Макар съвместните
Прочети повече ...

Визова политика на ЕС: Комисията усъвършенства Визовата информационна система, за да подобри сигурността на външните граници на ЕС

На 16 май 2018 Комисията представи предложение за усъвършенстване на Визовата информационна система (ВИС) — базата данни, съдържаща информация за лицата, които кандидатстват за шенгенски визи, с цел да се реагира по-добре
Прочети повече ...

Обновена програма за научни изследвания и иновации: шансът на Европа да очертае облика на бъдещето

На 15 май 2018 Комисията представи своя принос към неформалното обсъждане, което се проведе между държавните и правителствените ръководители в София на 16 май 2018 г. относно научните изследвания и иновациите, както и необходимите
Прочети повече ...

12 въпроса за бъдещето на Европа: Комисията стартира онлайн консултация с гражданите

На 9 май 2018, на Деня на Европа, Европейската комисия стартира обществена онлайн консултация, насочена към всички европейски граждани, като ги приканва да споделят своите виждания за посоката, в която Европейският съюз следва
Прочети повече ...
По-стари новини ...

сподели в социалните мрежи