• HRDA
    Агенция за развитие на човешките ресурси

    Агенция за развитие на човешките ресурси

Европа, която закриля : ЕС засилва действията за борба с дезинформацията

За да бъдат защитени неговите демократичните системи и обществените дебати и с оглед на европейските избори през 2019 г., както и на редица национални и местни избори, които ще се проведат в държавите членки до 2020 г., на 5 декември
Прочети повече ...

Бреда спечели наградата „Достъпен град“ за 2019 г. за повишаване на достъпността на града за гражданите с увреждания

Наградата „Достъпен град“ за 2019 г. се присъжда на град Бреда, Нидерландия, за непрекъснатите подобрения за улесняване на живота на лицата с увреждания Наградата беше връчена на 4 декември 2018 на церемонията по връчване
Прочети повече ...

Подготовка за Брексит:в случай че не бъде постигната сделка,Европейската комисия предлага безвизов режим на пътуване в ЕС за лицата с националност на Обединеното кралство, ако Обединеното кралство въведе същия режим за всички граждани на ЕС

На 13 ноември 2018 Европейската комисия предложи да се въведе безвизов режим на пътуване в ЕС за гражданите на Обединеното кралство след оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Това ще означава, че гражданите
Прочети повече ...

Съюз на сигурност: прието бе предложението на Комисията за укрепване на агенцията eu-LISA

На 9 ноември 2018 Съветът прие предложението на Комисията за укрепване на eu-LISA, агенцията на ЕС, отговаряща за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието.
Прочети повече ...

Състояние на здравеопазването в ЕС: повече защита и профилактика за по-дълъг живот в по-добро здраве

От огласения на 22 ноември 2018 съвместен доклад Здравето накратко: Европа (2018) на Европейската комисия и на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) става ясно, че стабилното досега увеличаване на продължителността
Прочети повече ...

Ендокринни нарушители: приета е стратегия за бъдещето, която защитава гражданите на ЕС и околната среда

На 7 ноември 2018 Комисията прие свое съобщение, в което потвърждава ангажимента си за защита на гражданите и околната среда от опасни химикали и очертава действията, които възнамерява да предприеме, за да гарантира, че подходът
Прочети повече ...

Комисията дава старт на нов инструмент в подкрепа на основано на цифровите технологии преподаване и учене в училищата

На 25 октомври 2018 Европейската комисия представи нов инструмент в помощ на всички училища в ЕС, а също и в Русия, Грузия и Сърбия, за оценяване на използването на цифрови технологии в преподаването и ученето в тях. В ЕС инструментът
Прочети повече ...

Работна програма на Комисията за 2019. — Реализиране на обещанията и подготовка за бъдещето

На 23 октомври 2018 Европейската комисия представи своята работна програма за 2019 г., с която определя три основни приоритета за следващата година: бързо постигане на съгласие по вече представените законодателни предложения,
Прочети повече ...

Образование и обучение в Европа: Държавите членки постигнаха допълнителен напредък

Изданието за 2018 г. на обзора на Европейската комисия за образованието и обучението, публикувано на 16 октомври 2018, се посочва, че държавите членки са постигнали допълнителен напредък към определените за 2020 г. цели на ЕС. Европейската
Прочети повече ...

Срещата на високо равнище „Една планета“, 2018 г.: Европа запазва водещата си роля в действията за климата

Европейската комисия участва в срещата на високо равнище „Една планета“ в Ню Йорк, за да представи пред ръководителите на световните сили напредъка по амбициозните си начинания, които обяви миналата година в Париж. Европа
Прочети повече ...
По-стари новини ...

сподели в социалните мрежи