• HRDA
    Агенция за развитие на човешките ресурси

    Агенция за развитие на човешките ресурси

Нови правила на ЕС гарантират от това лято по-добра защита за 120 милиона летовници

Считано от 1 юли 2018 пътниците, които резервират пакетни туристически ваканции, вече се възползват от по-големи права като потребители. Ще бъдат обхванати не само традиционните пакетни туристически ваканции, новите правила
Прочети повече ...

Европа, която защитава: Комисията призовава за по-силни национални органи по въпросите на равенството с цел борба с дискриминацията

На 22 юни 2018 Комисията препоръча набор от мерки, чрез които държавите членки да гарантират, че органите по въпросите на равенството ефективно защитават гражданите и се борят с дискриминацията. Първият заместник-председател
Прочети повече ...

Нов Световен атлас на опустиняването показва безпрецедентен натиск върху природните ресурси на планетата

На 21 юни 2018 Съвместният изследователски център — службата за наука и знание на Европейската комисия, публикува новото издание на Световния атлас на опустиняването. Атласът може да бъде използван от управляващите като
Прочети повече ...

Цифров единен пазар: Преговарящите от ЕС постигнаха политическо споразумение за свободното движение на нелични данни

На 19 юни 2018 Европейският парламент, Съветът и Европейската комисия постигнаха политическо споразумение относно новите правила, които ще позволят съхраняването и обработването на данни навсякъде в ЕС без неоснователни
Прочети повече ...

Политиката на сближаване след 2020 г.: Комисията помага на европейските региони да станат по-иновативни

На 19 юни 2018 Комисията поднови своята инициатива „Път към високи постижения“, за да продължи да предоставя подкрепа и експертен опит, съобразени с конкретните нужди на регионите, които изостават в областта на иновациите.
Прочети повече ...

Изкуствен интелект: Комисията обсъжда етичните и социалните последици с философски и неконфесионални организации

На 18 юни 2018 Европейската комисия бе домакин на среща на високо равнище с 12 представители на философски и неконфесионални организации от цяла Европа, като част от редовния диалог с църквите, религиозните, философските и
Прочети повече ...

Бюджет на ЕС: Насърчаване на сътрудничеството между данъчните и митническите органи за по-безопасен и по-проспериращ ЕС

Европейската комисия предлага за следващия дългосрочен бюджет на ЕС за периода 2021—2027 г. мерки за по-добро и по-ефикасно данъчно и митническо сътрудничество между държавите членки. Трайното финансиране на тези програми
Прочети повече ...

Бюджет на ЕС: Комисията предлага най-амбициозната до момента програма за научни изследвания и иновации

По следващия дългосрочен бюджет на ЕС за периода 2021—2027 г. Комисията предлага 100 милиарда евро за научни изследвания и иновации. С новата програма „Хоризонт Европа“ ще се надграждат постиженията и успеха на предишната
Прочети повече ...

Европейската комисия докладва относно прилагането на Хартата на основните права на ЕС през 2017 г.

На 6 юни 2018 Европейската комисия публикува своя годишен доклад за Хартата на основните права на ЕС. В доклада се подчертава, че докато 2017 беше година на предизвикателства за основните права, съществуващите структури и механизми
Прочети повече ...

Бюджетът на ЕС: Комисията предлага увеличаване на финансирането за изграждане на високоефективна свързваща инфраструктура за всички европейци

С предложението си от 6 юни 2018 Европейската комисия желае в следващия дългосрочен бюджет на ЕС за периода 2021—2027 г. да се поднови „Механизмът за свързване на Европа“ и да се заделят 42,3 млрд. EUR за инвестиции в европейските
Прочети повече ...
По-стари новини ...

сподели в социалните мрежи