• HRDA
    Агенция за развитие на човешките ресурси

    Агенция за развитие на човешките ресурси

1. През 2017 год. Агенцията започна работа като партньор по проект по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014-2020 - „Еко туризъм по Дунав“. Ролята на АРЧР е свързана с обучения за повишаване на компетенциите на служители в публичните власти и неправителствените организации от трансграничния регион в областта на устойчивия туризъм и организиране на опознавателни турове в Дунавския регион. Водещият партньор по проекта е Асоциация „Достъп за всички“ от Румъния, с партньори Министерството на туризма на България и Министерството на туризма на Румъния. Проектът е на обща стойност 735 766 евро, а бюджетът на АРЧР е 207 155 евро.

2. През 2009 год. Агенцията започна работа като партньор по многостранен проект по програма Леонардо да Винчи – „Европейски мениджър за внос и износ (EmfEI)”
. Ролята на АРЧР е свързана с обучения за придобиване на квалификация и прилагане на обща обучителна методология за експортен маркетинг, както и организиране на сертификационния процес в България. Координатор на проекта е LEB Bildungsstаtte, Germany с партньори от Испания, Франция, Румъния и България, а стойността му е 343 000 евро.

3. През 2009 г. АРЧР бе партньор по проект „VISIBLE Validation Issues a Basis for Learning Evaluation” по програма Обучение през целия живот – Леонардо да Винчи, изпълняван от националното сдружение БАРДА. Агенцията организира провеждането на обучението по проекта в гр. Русе.

4. Агенцията е съорганизатор на 9-тия Конгрес на Европейската асоциация на агенциите за регионално развитие (EURADA), проведен на 9-10 септември 2009 в гр. Русе.

5. През 2007 г. Агенция за Развитие на Човешките Ресурси (АРЧР) участва в реализирането на проект по програма ФАР към Министерство на труда и социалната политика, създаване на център за обучение на възрастни към ПГСАГ “Пеньо Пенев”, на стойност 214 276 евро. АРЧР разработи две нови програми за професионално обучение на възрастни – “Брокери на недвижими имоти” и “Саниране на сгради”

6. Агенцията за Развитие на Човешки Ресурси, заедно с БЦП МСП – гр. Русе, работят съвместно от 2006г. по проект на Световна банка „Възстановяване на влажните зони” в частта бизнес компонент, финансиран от Австрийското правителство за подпомагане на земеделски производители – консултиране и кредитиране, в това число представители на малцинствени групи. Проектът включва и обучения за запознаване на бенифициентите с биологичното земеделие.

Основният партньор по проекта, БЦП МСП, работи от самото създаване на програмата през 2001 г. Регионът, който обхваща програмата са Област Русе и влажните зони „Калимок – Бръшлян” и „Персина”. БЦП МСП–гр. Русе бе първата институция, която започна да подпомага малките земеделски производители, а с включването на АРЧР, започна подпомагането и на представители на малцинствени групи.

Чрез анализиране на потребностите на земеделските производители, организацията с помощта на Австрийското правителство създаде револвиращ фонд за подпомагане на земеделски производители и консултации в различни области.

Поради разрастване на фонда, интереса и нуждите на земеделските производители, Агенцията за Развитие на Човешки Ресурси започна да работи съвместно през 2006г. с БЦП МСП за подпомагането на земеделските производители.

Основната дейност на АРЧР е консултиране, подпомагане за изготвяне на бизнес предложение и последващи консултации за развитие на дейността.

Основните бенефициенти са малцинствени групи от Община Сливо поле, до момента двете организации са консултирали над 150 производители от Сливо поле, 35 са кредитираните земеделски производители от малцинствени групи.