• HRDA
    Агенция за развитие на човешките ресурси

    Агенция за развитие на човешките ресурси

Агенция за развитие на човешките ресурси Русе съвместно с HMA - Greece, LCCI Cyprus, GAUSS Institute - FYROM and CCP - Albania организират събитие:


„Бизнес форум Балкани и Средиземно Море“ /BalkanMed Business forum/ в Деня на Европа на 09 май
и B2B срещи на 10 Май 2019 г. в гр. София,
Парк хотел Витоша


Целта на форума е да запознае присъстващите с новите европейски приоритети в двата основни сектора през новия програмен период, а именно аграрния и ИТ.

На 09 май събитието ще бъде открито от Еврокомисаря по Цифрова икономика и цифрово общество г-жа Мария Габриел. Поканени са представители от Mинистерството на икономиката и енергетиката и Mинистерството на земеделието и горите в две паралелни сесии да запознаят присъстващите фирми с новите възможности и перспективи пред двата сектора през новия програмен период и с възможностите за финансиране на тези сектори. Ще бъдат изнесени презентации от фирми в тези сектори.

На 10 май ще бъдат организирани B2B срещи между представители на фирми от тези сектори от България, Кипър, Гърция, Северна Македония и Албания за осъществяване на бизнес контакти за изграждане на бъдещи международни партньорства между тях.

Целта на срещите е да отговори на нуждата от по-добра интеграция и укрепване на социално-икономическите връзки, както и да създадат условия за сближаване на бизнеса, да се поставят основи за нови потенциални партньорства.

За да заявите интерес за участие моля:
1. Да попълните и изпратите формуляр за участие, който може да бъде свален от следния линк
2. Формулярът регистрира вашият интерес, вашето участие ще бъде потвърдено след успешно организирани срещи с желаните от вас фирми
3. Формулярът се изпраща на нашите партньори, за да могат други фирми да заявят желание да се срещнат с вас.

За да улесним избора ви, предлагаме да посетите нашата платформа www.bmbpages.net, с регистрираните над 1200 фирми, за да селектирате подходящи партньори, тези с които бихте имали интерес да се срещнете.

В случай, че не откриете сред тази база данни подходящи бизнес партньори, моля да ни информирате на b2b@smebg.net. Ние ще намерим и ще ви предложим списък с подходящи профили на фирми.

Това събитие се организира по проект „Бизнес форум Балкани и Средиземно Море“ е част от дейностите по проект “BALKANMED E-BUSINESS PAGES - BALKANMED E-BP”, BMP1/1.1./2608/2017“, финансиран по Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ 2014-2020.

Регистрирани участници в Бизнес Форум Балкани-Средиземно Море с В2В срещи

Фирма / Организация

Основна дейност

Уебсайт / E-mail

Макхина ЕООД

Анимация, анимирани банери, уеб анимаци, анимирани видеа, анимирани презентации

https://www.makhina.studio

Национална служба за съвети в земеделието

НССЗ предоставя безплатно консултации и обучава земеделски стопани в областта на растениевъдството, животновъдството, аграрната икономика и ПРСР чрез своите 27 териториални областни офиси.. По мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството” от ПРСР 2014-2020 НССЗ изготвя безплатно проектни предложения по подмярка 6.1. "Стартова помощ за млади земеделски стопани" (за първия и втория прием) и по подмярка 6.3. „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“, както и по други подмерки от Тематичната подпрограма за развитие на малките стопанства. НССЗ извършва и агрохимични анализи и предоставя препоръки за торене.

https://www.naas.government.bg

ЗКПУ ТЕТОВО

Производство на селскостопанска продукция, зърнени и технически култури, производство на мляко, отглеждане на черно шарено говедо, продажба на млечни продукти , производство на хляб и услуги.

zkpu_tetovo@abv.bg

APIEDA shpk

Services - 1 Elevator Maintenance; 2 technical support for events (audio, light, simultaneous translation device,etc)

http://www.apieda.com

Balkan trans albania shpk

Freight – forwarding company,custom agency

http://www.balkan-trans.com

VIP Software Ltd

Company specialized in development of software for agriculture and livestock farming. Our product is ERP systems – www.agrosystems.bg Agrosystems is suitable for slaughterhouse, dairy and other productions.

https://www.agrosystems-bg.com

Скадит ООД

SkadIT is a Bulgarian company with several years of experience in building custom websites, online software & mobile applications for small, medium and large organizations from various industries: FMCG, real properties, market research, beauty. Services: 1. Website development with Drupal 8 (advanced CMS): corporate websites (fast, responsive, SEO-ready, custom-built), internal portals (attendance & worklog systems, data review & approval, knowledge bases and documentation, business process workflows); 2. Custom web-based business solutions: a full-featured mystery shopping platform, market data collection & data processing, web scraping (automated data extraction), data feed generation and integration with databases; 3. Mobile app development: data collection apps (market surveys, auditing, merchandising, inventory)

https://skadit.com

Institute of Agriculture and Seed Science Obraztsov Chiflik

Breeding and agrotechnics of field crops and vine, organic farming, seed science, seed production

http://www.izs-ruse.org

ELTEC shpk

The company is dealing with trading of electric and wires and cables

http://www.eltec.al

Geo Balkan Dooel Bitola

Use of Drons in agriculture and land consolidation

borcestojan@yahoo.com

Lawyer Marija Dimitrovska

Law, corporate law, commercial law, helping companies in compiling the documentation needed for exporting goods, advising companies ect.

advokatdimitrovskam@gamil.com

Association for Exploration and Travel OFF ROAD MACEDONIA – Bitola

Jeep safari and First World War memorial tourism

info@offroad.mk

Алфалифт ООД

Основен производител и лидер на пазара на gsm комуникатори за връзка с аварийна служба, съгласно стандарт - EN 81-28:2003; проектиране, производство, монтаж и сервиз на технологични контролери, командно сигнална апаратура, системи за управление и електронни устройства за асансьорни уредби и процеси в бита и промишленoстта; проектиране, производство, реновиране, монтаж/демонтаж и сервиз на асансьорни уредби проектиране и разработване на специализиран софтуер

http://www.alphalift.com

EasyPay

Electronic Money Issuer Institution.Ewallet Solution. Main business activities: Payments & Money Transfers.

https://www.easypay.al

БЕРУС МЕЛ АД

Производство на брашно, селско стопански услуги

office@odit-consult.com

CINAR SA

Environment: Industrial waste management, Hazardous waste disposal, environmental impact assessment; Energy: Wind Energy Installations, Assessment of wind energy potential, due diligence of wind park investments

http://www.cinar.gr

DYNATECO

Chemicals, cleansers, biochemicals, lubricants, metal working oils

https://www.dynateco.gr

GARBY ANKA SA

Production – Food and Meat Processing Machines

http://www.garby-anka.gr

INTERNATIONAL WIND ENGINEERING

project development, licensing procedures/environmental assessments, wind potential assessment, energy yield calculations, due diligence, construction monitoring / power curve measurements, operation of wind farms, technical support, calibrations of anemometers, wind vanes

https://www.windengineering.gr

R&D Solutions Ltd

R&D Solutions offers IT cloud consulting services –architecture and design, migration planning and Proof-of-Concept. We also provide remote development teams to software companies and other businesses looking to enhance their digital product or service. We are AWS certified Consulting Partner and AWS Solution Provider.

https://rnd-solutions.net