• HRDA
    Агенция за развитие на човешките ресурси

    Агенция за развитие на човешките ресурси

Комисията представя своите мерки в отговор на антисемитизма и проучване, показващо нарастване на антисемитизма в ЕС

На 10 декември 2018 Комисията представи своите мерки в отговор на ново проучване на Агенцията на ЕС за основните права, според което 90% от европейските евреи смятат, че антисемитизмът е нараснал през последните пет години.
Прочети повече ...

Държавите членки и Комисията ще насърчават изкуствения интелект с марка „произведено в Европа“

В изпълнение на своята стратегия за изкуствения интелект, приета през април 2018 г., на 7 декември 2018 Комисията представи изготвен съвместно с държавите членки координиран план, който насърчава разработването и използването
Прочети повече ...

Европа, която закриля : ЕС засилва действията за борба с дезинформацията

За да бъдат защитени неговите демократичните системи и обществените дебати и с оглед на европейските избори през 2019 г., както и на редица национални и местни избори, които ще се проведат в държавите членки до 2020 г., на 5 декември
Прочети повече ...

Бреда спечели наградата „Достъпен град“ за 2019 г. за повишаване на достъпността на града за гражданите с увреждания

Наградата „Достъпен град“ за 2019 г. се присъжда на град Бреда, Нидерландия, за непрекъснатите подобрения за улесняване на живота на лицата с увреждания Наградата беше връчена на 4 декември 2018 на церемонията по връчване
Прочети повече ...

Подготовка за Брексит:в случай че не бъде постигната сделка,Европейската комисия предлага безвизов режим на пътуване в ЕС за лицата с националност на Обединеното кралство, ако Обединеното кралство въведе същия режим за всички граждани на ЕС

На 13 ноември 2018 Европейската комисия предложи да се въведе безвизов режим на пътуване в ЕС за гражданите на Обединеното кралство след оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Това ще означава, че гражданите
Прочети повече ...

Съюз на сигурност: прието бе предложението на Комисията за укрепване на агенцията eu-LISA

На 9 ноември 2018 Съветът прие предложението на Комисията за укрепване на eu-LISA, агенцията на ЕС, отговаряща за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието.
Прочети повече ...

Състояние на здравеопазването в ЕС: повече защита и профилактика за по-дълъг живот в по-добро здраве

От огласения на 22 ноември 2018 съвместен доклад Здравето накратко: Европа (2018) на Европейската комисия и на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) става ясно, че стабилното досега увеличаване на продължителността
Прочети повече ...

Ендокринни нарушители: приета е стратегия за бъдещето, която защитава гражданите на ЕС и околната среда

На 7 ноември 2018 Комисията прие свое съобщение, в което потвърждава ангажимента си за защита на гражданите и околната среда от опасни химикали и очертава действията, които възнамерява да предприеме, за да гарантира, че подходът
Прочети повече ...

Комисията дава старт на нов инструмент в подкрепа на основано на цифровите технологии преподаване и учене в училищата

На 25 октомври 2018 Европейската комисия представи нов инструмент в помощ на всички училища в ЕС, а също и в Русия, Грузия и Сърбия, за оценяване на използването на цифрови технологии в преподаването и ученето в тях. В ЕС инструментът
Прочети повече ...

Работна програма на Комисията за 2019. — Реализиране на обещанията и подготовка за бъдещето

На 23 октомври 2018 Европейската комисия представи своята работна програма за 2019 г., с която определя три основни приоритета за следващата година: бързо постигане на съгласие по вече представените законодателни предложения,
Прочети повече ...

сподели в социалните мрежи