• HRDA
    Агенция за развитие на човешките ресурси

    Агенция за развитие на човешките ресурси

Публична покана по проект BMP1/1.1./2608/2017

1. Име на бенефициента и код на проектаБенефициент: Агенция за Развитие на Човешките Ресурси - гр. Русекод на проекта: BMP1/1.1./2608/20172. Описание на предмета на поръчкатапредмет „Доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация
Прочети повече ...

По-обединен, по-силен и по-демократичен Съюз: съвместна декларация относно законодателните приоритети на ЕС за 2018—2019 г.

На 14 декември 2017 Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер подписа, заедно с председателя на Европейския парламент Антонио Таяни и представителя на ротационното председателство на Съвета и министър-председател
Прочети повече ...

Повече прозрачност при вземането на решения в ЕС: нов регистър на делегираните актове

Новият онлайн регистър, създаден на 12 декември 2017, ще улесни намирането и проследяването на решенията на ЕС, взети под формата на делегирани актове. За да помогнат на обществеността и на заинтересованите страни да следят
Прочети повече ...

Съюз на сигурност: Комисията преодолява пропуските по отношение на информацията с цел по-добра защита на гражданите на ЕС

На 12 декември 2017 Европейската комисия предложи да бъдат преодолени пропуските по отношение на информацията, като се усъвършенстват информационните системи на ЕС за управление на сигурността, границите и миграцията, и
Прочети повече ...

Глифосат: Комисията представя своя отговор на Европейската гражданска инициатива и обявява, че ще работи за постигане на по-голяма прозрачност при научните оценки

Глифосат: Комисията представя своя отговор на Европейската гражданска инициатива и обявява, че ще работи за постигане на по-голяма прозрачност при научните оценки С приетото на 12 декември 2017 съобщение Комисията представя
Прочети повече ...

# InvestEU: Комисията и групата на Европейската инвестиционна банка приветстват окончателното одобряване на разширения и усъвършенстван Европейски фонд за стратегически инвестиции

На пленарното гласуване в Европейския парламент бе дадена зелена светлина за ЕФСИ 2.0 На 12 декември 2017 членовете на Европейския парламент гласуваха приемането на регламент за разширяване и укрепване на Европейския фонд
Прочети повече ...

Без изоставени региони: старт на платформата за въгледобивните региони в преход

Ангажиментът на ЕС за преход към чиста енергия е необратим и не подлежи на обсъждане. В хода на прехода към по-устойчиво бъдеще нито един регион не трябва да бъде изоставен в процеса на отказ от основана на изкопаеми горива
Прочети повече ...

Устойчиво на бъдещи предизвикателства управление на миграцията: Европейската комисия представя перспективите

Преди тематичния дебат на ръководителите от ЕС по въпросите на миграцията, който се проведе на 14 декември, на 7 декември 2017 Комисията представи предложение за политическа пътна карта за постигане на всеобхватно споразумение
Прочети повече ...

Европейският корпус за солидарност отбелязва първата си година

На 7 декември 2017 се навършва една година, откакто Европейската комисия създаде Европейския корпус за солидарност. За тази една година от създаването му в него са се записали за участие 42 745 млади хора от всички държави членки
Прочети повече ...

Публична покана по проект BMP1/1.1./2608/2017

Публична покана по проект BMP1/1.1./2608/2017Предмет „Предоставяне на услуги по писмени преводи по проект “BALKANMED E-BUSINESS PAGES - BALKANMED E-BP”, BMP1/1.1./2608/2017, финансиран по Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно
Прочети повече ...
По-стари новини ...

сподели в социалните мрежи