• HRDA
    Агенция за развитие на човешките ресурси

    Агенция за развитие на човешките ресурси

Резултати от есенното издание на проучването „Стандартен Евробарометър“ за 2018 г.: в навечерието на изборите за Европейски парламент преобладава положителната представа за ЕС

Според ново проучване на Евробарометър, публикувано на 21 декември 2018, за първи път мнозинство от европейците смятат, че гласът им е от значение в ЕС. Увеличава се броят на европейците, които имат положителна представа за ЕС.

Подкрепата за икономическия и паричен съюз остава силна и достига нов връх в еврозоната. 
 
Ето някои от основните резултати от последното проучване „Стандартен Евробарометър“, проведено между 8 и 22 ноември и публикувано днес.

1. Нарастват положителните политически показатели
За първи път, откакто се задава този въпрос, мнозинство от европейците са съгласни, че „гласът им е от значение в ЕС“ (49 %, +4 процентни пункта в сравнение с пролетта на 2018 г.), докато 47 % изразяват несъгласие с посоченото твърдение (-2 в сравнение с пролетта на 2018 г.), а 4 % (-2) заявяват „не знам“. В 16 държави — членки на ЕС, мнозинството от отговорилите са съгласни, че гласът им е от значение в Европейския съюз, с най-високи резултати в Дания (73 %), Швеция (71 %) и Германия (70 %).

43 % от европейците имат положителна представа за ЕС (+3 процентни пункта в сравнение с пролетта на 2018 г.) — най-високото равнище от есента на 2009 г. насам. Повече от една трета от отговорилите имат неутрална представа за ЕС (36 %, -1 процентен пункт в сравнение с пролетта на 2018 г.), една пета имат отрицателна представа (20 %, -1), а 1 % нямат мнение. От последното проучване „Стандартен Евробарометър“ през пролетта на 2018 г. делът на отговорилите с положителна представа за ЕС се е увеличил в 17 държави членки, като това се случва най-рязко в Швеция (53 %, +11), Испания (43 %, +10) и Обединеното кралство (43 %, +9).

Доверието в ЕС е непроменено — 42 % (+1), и остава на най-високото си равнище от есента на 2010 г. насам. Доверието преобладава в 17 държави — членки на ЕС, (15 през пролетта на 2018 г.), като най-високи са процентите в Литва (65 %), Дания (60 %) и Швеция (59 %). Доверието в ЕС е по-силно от доверието в националните правителства или парламенти. 42 % от европейците имат доверие в Европейския съюз, докато 35 % имат доверие в своите национални парламенти и национални правителства (+1 процентен пункт и в двата случая в сравнение с пролетта на 2018 г.).

2. Подкрепа за гражданството на ЕС и свободното движение във всички държави — членки на ЕС
Във всички 28 държави членки мнозинството от отговорилите се чувстват граждани на ЕС: 71 % в целия ЕС (+1 процентен пункт в сравнение с пролетта на 2018 г.), като на национално равнище това чувство варира от 89 % в Люксембург до 51 % в България.

Голямо мнозинство от отговорилите подкрепят „свободното движение на гражданите на ЕС“ (83 %, +1 процентен пункт в сравнение с пролетта на 2018 г.), като във всяка държава — членка на ЕС, повече от две трети от отговорилите споделят това мнение.

3. Силната подкрепа за еврото се потвърждава
20 години след въвеждането на нашата единна валута подкрепата за Икономическия и паричен съюз и еврото продължава да е на рекордно високо равнище, като три четвърти от отговорилите (75 %, +1 процентен пункт) в еврозоната подкрепят единната валута на ЕС.

Мнозинството от гражданите на ЕС смятат, че състоянието на европейската икономика е „добро“ (49 %), като се наблюдава лек спад от пролетта на 2018 г. (-1 процентен пункт). 38 % от отговорилите смятат, че европейската икономика се намира в „лошо“ състояние (+1), а 13 % нямат мнение.

Положителните мнения относно положението на националната икономика (49 %, без промяна) все още имат превес над отрицателните (48 %, +1), но разликата е само един пункт. Мнозинството от отговорилите в 16 държави — членки на ЕС, (14 през пролетта на 2018 г.) заявяват, че положението на националната икономика е добро. Малта (95 %), Люксембург и Нидерландия (по 91 %) са държавите с най-висок процент. В Дания, Германия, Швеция (във всички по 88 %) и в Австрия (81 %) повече от осем на всеки десет отговорили подкрепят тази идея. Най-ниските проценти са отчетени в Гърция (6 %), Хърватия (16 %) и Испания и България (по 18 %).

4. Миграцията и тероризмът остават основни тревоги на европейците

Имиграцията продължава да бъде основната тревога на равнището на ЕС със съответно 40% от посочените отговори (+2 процентни пункта в сравнение с пролетта на 2018 г.). Тя се споменава два пъти по-често от тероризма (20 %), който остава вторият най-важен проблем въпреки силния спад (-9 в сравнение с пролетта на 2018 г.). Състоянието на публичните финанси на държавите членки се нарежда на трето място (19 %, +2): то е сред първите три опасения за първи път от есента на 2014 г. насам, като задминава загрижеността относно икономическата ситуация, която понастоящем е на четвърто място (18 %, без промяна) за първи път от есента на 2010 г. насам. Изменението на климата е основната тревога за 16 % от отговорилите и регистрира най-голямо нарастване (+5 процентни пункта), като достига пета позиция.

Въпреки че безработицата е на шесто място на равнището на ЕС, (13 %, което е най-ниското равнище по този показател от 2010 г. насам), тя остава основният повод за загриженост на национално равнище (23 %, -2 процентни пункта). Това е най-ниският резултат от 2007 г. насам. Повишаващите се цени/инфлация/разходи за живот (21 %, +4) делят второто място с имиграцията (21 %, без промяна). За първи път от есента на 2008 г. тревогата относно разходите за живот е сред първите две на национално равнище. На четвърто място, със съответно 20 % от посочените отговори (-3), здравеопазването и социалната сигурност се връщат на равнището, наблюдавано през есента на 2017 г. Икономическото положение (15 %, без промяна) и пенсиите (15 %, -2) делят петото място с малко над въпросите относно околната среда, климата и енергията (14 %, +4 пункта), достигнали нов връх.


Контекст
Есенното издание на проучването „Стандартен Евробарометър“ (EB 90) за 2018 г. беше проведено чрез интервюта на живо в периода 8—22 ноември 2018 г. Интервюирани бяха 32 600 души в държавите — членки на ЕС[1], и в страните кандидатки[2].
[1] 27 424 интервюта в 28 държави — членки на ЕС.
[2] 28-те държави — членки на Европейския съюз, пет страни кандидатки (бивша югославска република Македония, Турция, Черна гора, Сърбия и Албания) и общността на кипърските турци в частта от страната, която не е контролирана от правителството на Република Кипър.

За повече информация
Стандартен Евробарометър № 90:


ПРИЛОЖЕНИЕ
1. „Моят глас е от значение в ЕС“
Оценка за положението на европейската икономика

2. Представа за ЕС
1

3. Доверие в EС
Представа за ЕС

4. Подкрепата за еврото запазва най-високото си равнище
 Доверие в EС

5. Оценка за положението на европейската икономика
Оценка за положението на европейската икономика

6. Оценка за положението на националната икономика
Оценка за положението на националната икономика

 7. Свободно движение
Свободно движение

8. Гражданство на ЕС
Гражданство на ЕС

9. Най-важните предизвикателства, пред които е изправен ЕС
 Свободно движение
 Най-много два отговора — шестте най-често посочени теми

10. Най-важните предизвикателства на национално равнище
 Гражданство на ЕС


Най-много два отговора — шестте най-често посочени теми
По информация на Европейската комисия, IP/18/6896

сподели в социалните мрежи