• HRDA
    Агенция за развитие на човешките ресурси

    Агенция за развитие на човешките ресурси

Публична покана по проект Danube Ecotourism ROBG-164


Публична покана по проект Danube Ecotourism ROBG-164

1. Име на бенефициента и код на проекта
Бенефициент: Агенция за Развитие на Човешките Ресурси -гр. Русе
код на проекта: ROBG-164, код: 16.5.2.009

2. Описание на предмета на поръчката
предмет “Предоставяне на услуги по писмени и симултанни преводи, включително осигуряване на техническо оборудване, по проект Danube Ecotourism ROBG-164”, Програма за трансгранично сътрудничество “INTERREG V-A Romania-Bulgaria” 2014-2020

Срок за подаване на оферти - 25.01.2018 17:00 ч.

Документация - в прикачения файл

сподели в социалните мрежи