• HRDA
  Агенция за развитие на човешките ресурси

  Агенция за развитие на човешките ресурси

rescEU: Комисията приветства предварителното споразумение за укрепване на гражданската защита на ЕС*

На 12 декември 2018 Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз предприеха важни стъпки за политическо споразумение относно rescEU — планът за укрепване на капацитета на ЕС за реагиране при бедствия в областта на гражданската защита.

През последните години множество природни бедствия засегнаха всички части на ЕС, вземайки стотици жертви и нанасяйки щети на инфраструктурата за милиарди евро. За по-добрата закрила на гражданите rescEU ще укрепи съществуващия Механизъм за гражданска защита на ЕС. По-специално, ще бъде създаден нов Европейски резерв от ресурси, който ще включва противопожарни самолети, специални водни помпи, средства за издирване и спасяване в градска среда, полеви болници и екипи за спешна медицинска намеса.

По този повод председателят Жан-Клод Юнкер заяви: „Европа, която закриля гражданите, трябва да гарантира своето участие в случай на нужда. В ситуации на опасни горски пожари или наводнения, с които една страна не може да се справи сама, нашите граждани очакват действия, а не думи. rescEU ще осигури конкретна солидарност с държавите членки, засегнати от бедствия.“

Комисарят по въпросите на хуманитарната помощ и управлението при кризи Христос Стилианидис заяви: „Природните бедствия нямат граници и изменението на климата повишава рисковете и въздействието от тях. С rescEU действащият Механизъм за гражданска защита ще бъде издигнат на по-високо равнище. Днешното положително развитие показва, че когато има воля за нещо, се намира и начин то да бъде постигнато. Благодаря на Европейския парламент, особено на докладчика Елизабета Гардини и на докладчика по становище за бюджета Жозе Мануел Фернандеш, както и на австрийското председателство за тяхното ръководство. С усъвършенствания Механизъм за гражданска защита на ЕС ще има повече капацитет, по-добра координация между държавите членки и преди всичко по-ефективна солидарност за нашите граждани. Това е едно европейско решение за европейско предизвикателство.“

Засилване на европейския капацитет за реагиране
ЕС ще укрепи своите способности да реагира чрез следните мерки:
 • създаване, в сътрудничество с държавите членки, на общ европейски резерв от ресурси за реагиране при бедствия. Тези ресурси ще включват противопожарни самолети, както и други средства за реагиране в ситуации, като например спешни медицински случаи или химични, биологични, радиологични и ядрени инциденти;
 • съфинансиране на оперативните разходи на ресурсите на rescEU, когато те се използват за операции на Механизма за гражданска защита на ЕС;
 • съфинансиране на развитието на ресурсите на rescEU;
 • увеличение на финансовата подкрепа за ресурсите, регистрирани в Европейския резерв за гражданска защита, включително адаптационни, ремонтни, оперативни разходи (на територията на ЕС) и транспортни разходи (извън ЕС).
Засилване на превенцията и готовността при бедствия
ЕС ще засили подкрепата си за държавите членки, за да подобрят своето управление на риска от бедствия:
 • Въвеждане на опростена рамка за докладване, акцентираща върху възлови рискове от трансгранично естество, и рискове със слаба вероятност, но със силно въздействие;
 • Предоставяне на подкрепа на държавите членки, които да увеличат своите съществуващи мерки чрез механизъм за консултации, провеждане на експертни мисии и изготвяне на препоръки за последващи действия;
 • Споделяне на знания и опит чрез изграждане на нова европейска мрежа за знания в областта на гражданската защита.
Следващи стъпки: След днешното политическо споразумение, rescEU ще трябва да бъде официално одобрен от Европейския парламент и Съвета на ЕС.

Контекст
Защо се нуждаем от rescEU? Понастоящем Механизмът за гражданска защита на ЕС се основава на система, чрез която ЕС координира разгръщането на доброволно предоставената от участващите държави помощ в страната, поискала помощ. Предложенията за помощ се координират от европейския Координационен център за реагиране при извънредни ситуации, базиран в Брюксел. През последните години екстремните метеорологични условия и други явления доведоха до предел способността на държавите членки да си помагат взаимно, особено когато няколко държави членки се сблъскат с един и същ вид бедствие едновременно. В тези случаи, когато активите са ограничени или няма активи, ЕС не разполага с резервен капацитет за подпомагане на затруднените държави членки. Освен това профилът на възникващите рискове поражда необходимостта от колективен размисъл върху капацитета, необходим за справяне с рисковете със слаба вероятност, но със значително въздействие, който понастоящем липсва в държавите членки.

Европейският съюз бе изправен пред голям брой бедствия с човешки жертви, както и с други тежки последици за гражданите, общностите, предприятията и околната среда. Само през 2017 г. природни бедствия в Европа причиниха смъртта на 200 души. Икономическите разходи са огромни: щетите на европейския континент възлизаха на близо 10 милиарда евро през 2016 г.


По информация на Европейската комисия, IP/18/6766

сподели в социалните мрежи