• HRDA
    Агенция за развитие на човешките ресурси

    Агенция за развитие на човешките ресурси

Европа, която се вслушва: диалози и консултации с гражданите

На 11 декември 2018, преди заседанието на Европейския съвет, Европейската комисия представя доклад за напредъка по отношение на диалозите и консултациите с гражданите.

Докладът се основава на коментарите и предложенията на гражданите и ще бъде използван при обсъжданията на лидерите на ЕС на 13 – 14 декември 2018 г. От началото на мандата на Комисията на Юнкер 160 000 граждани от всички националности, възрасти, раси и религии и от целия политически спектър са участвали в над 1200 дебата с представители на европейските институции и политици в кметства, университети, фабрики и други места в целия Европейския съюз. Посланието на гражданите е недвусмислено – европейците искат да играят активна роля при определянето на бъдещето на Съюза.

Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер заяви: Дебатът и диалогът са част от работата на Комисията от първия ден на нейния мандат. Започнахме постоянен диалог с гражданите – комисарите от моя екип посетиха всяка част на нашия Съюз, за да чуят надеждите, страховете, очакванията и идеите на хората. Получените коментари и предложения показват голямото желание на европейците не само да споделят мнението си, но и да участват във вземането на решения. Европа трябва да стане по-силна и по-обединена, но това е възможно само ако тя стане по-демократична.

Според доклада за напредъка почти две трети от европейците заявяват, че са оптимисти за бъдещето на Европейския съюз, което е най-високото равнище на оптимизъм от 2009 г. насам. Повечето граждани смятат, че Европа е от основно значение за справянето с предизвикателствата, пред които сме изправени понастоящем, включително изменението на климата, икономическите и социалните проблеми, миграцията и сигурността. Те възприемат Европа като континент на ценности – мирен проект и пространство на свобода и демокрация, където се зачитат основните права.

76% от населението мислят, че ЕС е място на стабилност в един тревожен свят и искат Съюзът да има обща външна политика и обща отбранителна политика.

Въпреки че много хора виждат ползите от еврото (почти три четвърти от гражданите на страните от еврозоната подкрепят Икономическия и паричен съюз), все още има страхове от повишаване на цените или нестабилност, причинена от неспазването на правилата. Европейците биха желали да видят по-голяма хармонизация в някои области, като например околна среда и безопасност на храните. Те искат динамична икономика и реформи, за да стане Съюзът по-ефективен и прозрачен.

Следващи стъпки
Публикуваният днес междинен доклад относно процеса, свързан с Бялата книга за бъдещето на Европа, ще бъде представен на държавите от ЕС на заседанието на Европейския съвет през декември 2018 г. Окончателен доклад ще бъде представен на първата среща на върха на ЕС-27 в Сибиу, Румъния, която ще се проведе на 9 май 2019 г., само няколко седмици преди изборите за Европейски парламент.

Контекст
През 2013 г., която бе обявена за Европейска година на гражданите, Комисията даде началото на първите граждански диалози, за да обсъжда различни въпроси с гражданите, както и с национални и местни политици. Тези срещи, замислени и организирани от Европейската комисия, дават възможност на гражданите от всички среди да дискутират, да обменят идеи и да разговарят свободно с тези, които им служат – от комисарите и членовете на Европейския парламент, Комитета на регионите и Европейския икономически и социален комитет до представителите на органите на европейско, национално, регионално или местно равнище.

С публикуването на Бялата книга за бъдещето на Европа през март 2017 г. Комисията постави началото на нов дебат за бъдещето на ЕС от 27 държави. За да подпомогне този дебат, Комисията увеличи значително броя на провежданите диалози. Членовете на Комисията пътуват из цяла Европа и изслушват вижданията на гражданите по различните предложени сценарии, като по този начин всеки има възможност да допринесе за определянето на бъдещето на Съюза.

През март 2018 г. 27 държави членки одобриха съвместна рамка за консултации с гражданите, допълвайки работата на Комисията в тази област. За да подкрепи процеса, Комисията започна специална онлайн консултация с въпроси, разработени от европейска дискусионна група на граждани. Над 75 000 граждани са отговорили на въпросите в рамките на онлайн консултацията за бъдещето на Европа.

За повече информация
Доклад за напредъка относно диалозите и консултациите с гражданите
Консултация за бъдещето на Европа
Брошура: Диалози с гражданите за бъдещето на Европа
Специално проучване „Евробарометър“ относно бъдещето на Европа
Бяла книга за бъдещето на ЕвропаПо информация на Европейската комисия, IP/18/6739

сподели в социалните мрежи