• HRDA
    Агенция за развитие на човешките ресурси

    Агенция за развитие на човешките ресурси

Публична покана по проект CODE- Competence Opportunities for Digital Employment

1. Име на бенефициента и код на проекта
Бенефициент: Агенция за Развитие на Човешките Ресурси - гр. Русе
код на проекта: 217-1-414

2. Описание на предмета на поръчката
предмет „Доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация и гаранционен сервиз на специфична компютърна информационна и дигитализационна  техника и софтуерни пакети“

3. Срока за подаване на офертите
До 17,00 ч. на 25.09.2019 г. на адрес: гр. Русе, ул. „Кресна“ №14. - „Агенция за развитие на човешките ресурси“  –  РУСЕ

Документация - в прикачения файл

сподели в социалните мрежи