• HRDA
    Агенция за развитие на човешките ресурси

    Агенция за развитие на човешките ресурси

Публична покана по проект BMP1/1.1./2608/2017

Публична покана по проект BMP1/1.1./2608/2017

Предмет „Предоставяне на външни консултантски услуги по обособени позиции:

- Обособена позиция 1: Външни услуги по събиране на информация за производствени малки средни и големи предприятия, клъстери, асоциации и други обединения на фирми от Република България.

- Обособена позиция 2: Външни услуги - анализ на експортните сектори на територията на Република България и на възможностите на малките, средни и големи предприятия за осъществяване на експорт - потребност, условия за осъществяване, трудности, възможности за сдружаване.

- Обособена позиция 3: Външни услуги – събиране на информация и разработване на Ръководство с добри практики от съществуващи клъстери и осъществени технологични трансфери в различни производствени сектори в Република България

- Обособена позиция 4: Външни услуги - разработване на Наръчник за създаване на клъстер в Република България.

- Обособена позиция 5: Външни услуги - разработване на Наръчник за осъществяване на технологичен трансфер в Република България.

Адрес и срок за подаване на офертите: гр. Русе ул. „Кресна“ № 14 до 17.00 ч. на 25.01.2018 г.

Документация - в прикачения файл

сподели в социалните мрежи