• HRDA
    Агенция за развитие на човешките ресурси

    Агенция за развитие на човешките ресурси

Публична покана по проект BMP1/1.1./2608/2017

Публична покана по проект BMP1/1.1./2608/2017

Предмет „Предоставяне на услуги по писмени преводи по проект “BALKANMED E-BUSINESS PAGES - BALKANMED E-BP”, BMP1/1.1./2608/2017, финансиран по Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ 2014-2020

Срока за подаване на офертите до 25.01.2018 г. до 17:00 ч.

Документация - в прикачения файл

сподели в социалните мрежи