• HRDA
    Агенция за развитие на човешките ресурси

    Агенция за развитие на човешките ресурси

Съюз на сигурност: Споразумение за предприемането на строги мерки за борба с незаконната търговия с културни ценности

Комисията приветства политическото споразумение, постигнато от Европейския парламент и държавите членки на ЕС относно предотвратяването на незаконната търговия с културни ценности, по-специално когато същата допринася за финансирането на тероризма.

Споразумението от 19 декември 2018 е важна стъпка в изпълнението на плана за действие на Комисията с цел засилване на борбата с финансирането на тероризма. Договорените правила ще предоставят възможност на държавите членки да предприемат строги мерки срещу незаконната търговия с културни ценности, изнасяни за ЕС от държави извън него.

На заседанието си в Брюксел днес следобед постоянните представители към ЕС дадоха „зелена светлина“ на новите правила, временно одобрени от Парламента и Съвета в Страсбург миналата седмица.

Като приветства постигнатото политическо съгласие, комисарят по икономическите и финансовите въпроси, данъчното облагане и митническия съюз Пиер Московиси заяви: „Новите правила, договорени днес, ще ни помогнат в борбата с незаконната търговия с културни ценности, която често се използва за финансиране на терористичната дейност и на организираната престъпност. Не можем да приемем факта, че терористи извършват кражби на културни ценности в уязвими зони по света и ги продават незаконно с цел финансиране на терористични атаки срещу европейските граждани. Тази заплаха трябва да бъде премахната.“

ЕС вече забрани вноса на културни ценности от Ирак и Сирия, но не съществува обща законодателна уредба на ЕС за вноса на културни ценности от други държави. От липсата на правила могат да се възползват безскрупулни износители и вносители, които заобикалят забраните чрез износ на стоки в ЕС от различна държава извън Съюза. Общите правила на ЕС ще гарантират съгласувано третиране на вноса на културни ценности през всички външни граници на Съюза. Това ще спомогне за предотвратяване на вноса на културни ценности в ЕС и на непосредственото ощетяване на културното, историческото и археологическото наследство на страната на произход.

Следните действия ще затруднят значително вноса на незаконно придобити културни ценности:

— Митническите органи ще имат също правомощия да изземват и задържат културни ценности, когато не може да се докаже, че те са били законно изнесени.

— Новo и общo за ЕС определение за „културни ценности“ при внос, което обхваща широк спектър от предмети, включително археологически находки, останки от исторически паметници, древни свитъци и редки книги, произведения на изкуството, сбирки и антикварни предмети. Новите правила ще се отнасят за културните ценности, които са доказано изложени на най-голям риск.

— Въвеждане на нова система за лицензиране за вноса на археологически предмети и елементи от паметници, които са били премахнати. Вносителите ще са длъжни да се сдобият с разрешителни за внос от компетентните органи в областта на културата в ЕС, преди да внесат такива стоки в Съюза.

— По отношение на по-малко уязвимите категории културни ценности вносителите вече ще трябва да прилагат по-висока степен на надлежна проверка при закупуването, тъй като ще бъде необходимо да представят на митницата подписана декларация или клетвена декларация, че ценностите са били изнесени законно от третата държава.

Държавите — членки на ЕС, ще бъдат задължени да осигурят ефективни, пропорционални и възпиращи санкции за нарушителите, и по-специално за представящите фалшиви декларации или невярна информация.

Временно одобрените правила са още по-актуални в контекста на тазгодишните чествания на Европейската година на културното наследство 2018 и на 50-ата годишнина от създаването на митническия съюз на ЕС. В този контекст опазването на културното наследство е определено като ключова цел в съвместното съобщение „Към стратегия на ЕС за международните културни отношения“.

Следващи стъпки

Като следваща стъпка, постигнатото предварително споразумение трябва да получи официалното одобрение на Европейския парламент и Съвета на ЕС. Ще е необходима също допълнителна работа на техническо равнище с оглед на приемането на необходимите мерки за изпълнение, с които ще бъдат определени процедурните подробности.

Контекст
Сигурността е сред политическите приоритети от самото начало на мандата на Комисията под председателството на Жан-Клод Юнкер — от политическите насоки на председателя Юнкер от юли 2014 г. до последната му реч за състоянието на Съюза от 12 септември 2018 г.

Европейската програма за сигурност насочва работата на Комисията в тази област, като очертава основните дейности с цел да се осигури ефективна реакция на ЕС срещу тероризма и заплахите за сигурността, в т. ч. спирането на финансирането на тероризма. Плановете за новите мерки за борба с незаконната търговия с културни ценности бяха представени за първи път в тази програма и в Плана за действие от 2016 г. с цел засилване на борбата с финансирането на тероризма към нея.

През февруари 2016 г. държавите — членки на ЕС, припомниха, че е важно спешно да се активизира борбата с незаконната търговия с културни ценности и поискаха от Комисията да предложи законодателни мерки по този въпрос във възможно най-кратък срок.

За повече информация
Въпроси и отговори относно новото предложение за борба с незаконната търговия с културни ценности
Интернет страница на ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“ относно новото предложение за борба с незаконната търговия с културни ценности
Допълнителна информация за Европейската година на културното наследство


По информация на Европейската комисия, IP/18/6733

сподели в социалните мрежи