• HRDA
    Агенция за развитие на човешките ресурси

    Агенция за развитие на човешките ресурси

Публична покана по проект BMP1/1.1./2608/2017

1. Име на бенефициента и код на проекта
Бенефициент: Агенция за Развитие на Човешките Ресурси - гр. Русе
код на проекта: BMP1/1.1./2608/2017

2. Описание на предмета на поръчката
предмет „Доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация и гаранционен сервиз на компютърна, информационна техника и софтуерни пакети“

3. Срока за подаване на офертите
до 22.02.2018 г. до 17:00 ч.

Документация - в прикачения файл

сподели в социалните мрежи