• HRDA
    Агенция за развитие на човешките ресурси

    Агенция за развитие на човешките ресурси

Публична покана по проект DANUrB

Публична покана по проект DANUrB

Предмет „Предоставяне на услуги по логистика, транспорт и хотелско настаняване в рамките на региона попадащ по програма „Дунав“ 2014-2020 при провеждане на партньорските срещи по проект DTP1-1-249-2.2-DANUrB - DANube Urban Brand - a Regional Network Building through Tourism and Education to Strengthen the “Danube” Cultural Identity and Solidarity, Програма за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“

Адрес и срок за подаване на офертите: гр. Русе ул. „Кресна“ № 14 до 17.00 ч. на 12.12.2017 г.

Документация - в прикачения файл

сподели в социалните мрежи