• HRDA
    Агенция за развитие на човешките ресурси

    Агенция за развитие на човешките ресурси

Публична покана по проект ROBG-164

1. Име на бенефициента и код на проекта
Бенефициент: Агенция за Развитие на Човешките Ресурси - гр. Русе
код на проекта: ROBG-164, код: 16.5.2.009

2. Описание на предмета на поръчката
предмет „Доставка на техника по обособени позиции“

Обособена позиция 1: - Видео проектор
Обособена позиция 2: - Прожекционен екран
Обособена позиция 3: - Фотоапарат с обектив
Обособена позиция 4: - Бинокли
Обособена позиция 5: - Флашпамет USB

3. Срока за подаване на офертите
до 22.02.2018 до 17:00 ч.

Документация - в прикачения файл

сподели в социалните мрежи