• HRDA
    Агенция за развитие на човешките ресурси

    Агенция за развитие на човешките ресурси

Публична покана по проект BMP1/1.1./2608/2017

Публична покана по проект BMP1/1.1./2608/2017

Предмет „Предоставяне на услуги по логистика, транспорт и хотелско настаняване в чужбина при провеждане на партньорските срещи по проект “BALKANMED E-BUSINESS PAGES - BALKANMED E-BP”, BMP1/1.1./2608/2017, финансиран по Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ 2014-2020;

Адрес и срок за подаване на офертите: гр. Русе ул. „Кресна“ № 14 до 17.00 ч. на 12.12.2017 г.

Документация - в прикачения файл

сподели в социалните мрежи