• HRDA
    Агенция за развитие на човешките ресурси

    Агенция за развитие на човешките ресурси

Публична покана по проект Danube Ecotourism ROBG-164

Публична покана по проект Danube Ecotourism ROBG-164

Предмет: Предоставяне на услуги по хотелско настаняване, провеждане на събития и транспорт в регионите на България и Румъния попадащи в програмата за ТГС INTERREG V-A“ по проект Danube Ecotourism” ROBG-164 Програма за трансгранично сътрудничество “INTERREG V-A Romania-Bulgaria” 2014-2020

Срок за подаване на офертите: 12.12.2017 г., 17.00 ч.

Документация - в прикачения файл

сподели в социалните мрежи