• HRDA
    Агенция за развитие на човешките ресурси

    Агенция за развитие на човешките ресурси

Откриване на процедура за определяне на изпълнител с публична покана

ОБЯВАзаОткриване на процедура за определяне на изпълнител с публична поканаНа основание чл.11, ал.2 във връзка с чл. 7, т.1 от Постановление № 69 на МС от 11.03.2013г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти
Прочети повече ...

Откриване на процедура за определяне на изпълнител с публична покана

На основание чл.11, ал.2 във връзка с чл. 7, т.1 от Постановление № 69 на МС от 11.03.2013г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове
Прочети повече ...

сподели в социалните мрежи