• HRDA
    Агенция за развитие на човешките ресурси

    Агенция за развитие на човешките ресурси

Резултати от есенното издание на проучването „Стандартен Евробарометър“ за 2018 г.: в навечерието на изборите за Европейски парламент преобладава положителната представа за ЕС

Според ново проучване на Евробарометър, публикувано на 21 декември 2018, за първи път мнозинство от европейците смятат, че гласът им е от значение в ЕС. Увеличава се броят на европейците, които имат положителна представа за
Прочети повече ...

ЕС предприема допълнителни действия в рамките на СТО срещу принудителния трансфер на технологии от страна на Китай

На 20 декември 2018 Европейският съюз протестира в рамките на Световната търговска организация (СТО) срещу системните практики, чрез които европейските дружества биват принуждавани да се отказват от правата си върху чувствителни
Прочети повече ...

Щит за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ: вторият преглед показва подобрения, но до края на февруари 2019 г. следва да бъде назначен постоянен омбудсман

На19 декември 2018 Европейската комисия публикува своя доклад относно втория годишен преглед на функционирането на Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ. Тазгодишният доклад показва, че САЩ продължава да гарантира
Прочети повече ...

Съюз на сигурност: Споразумение за предприемането на строги мерки за борба с незаконната търговия с културни ценности

Комисията приветства политическото споразумение, постигнато от Европейския парламент и държавите членки на ЕС относно предотвратяването на незаконната търговия с културни ценности, по-специално когато същата допринася
Прочети повече ...

Изявление на Европейската комисия и върховния представител по повод Международния ден на мигрантите

По повод на Международния ден на мигрантите, отбелязван на 18 декември, Европейската комисия и върховният представител направиха следното изявление: „Историята на човечеството е история на миграция. В продължение на хилядолетия
Прочети повече ...

Премахване на таксите за роуминг: в своите пътувания европейците се възползват максимално от мобилните съобщителни услуги

Според доклад, публикуван на 14 декември 2018 от Комисията, през първата година и половина след премахването на таксите за роуминг се наблюдава непосредствено и значително увеличение на мобилните телефонни обаждания и използването
Прочети повече ...

rescEU: Комисията приветства предварителното споразумение за укрепване на гражданската защита на ЕС*

На 12 декември 2018 Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз предприеха важни стъпки за политическо споразумение относно rescEU — планът за укрепване на капацитета на ЕС за реагиране при бедствия в областта на гражданската
Прочети повече ...

Европа, която се вслушва: диалози и консултации с гражданите

На 11 декември 2018, преди заседанието на Европейския съвет, Европейската комисия представя доклад за напредъка по отношение на диалозите и консултациите с гражданите. Докладът се основава на коментарите и предложенията
Прочети повече ...

Преговарящите от ЕС постигнаха съгласие за засилване на киберсигурността в Европа

На 10 декември 2018 Европейският парламент, Съветът и Европейската комисия постигнаха политическо съгласие по Акта за киберсигурността, с който се засилва мандатът на Агенцията на ЕС за киберсигурност (Агенцията на Европейския
Прочети повече ...

Комисията представя своите мерки в отговор на антисемитизма и проучване, показващо нарастване на антисемитизма в ЕС

На 10 декември 2018 Комисията представи своите мерки в отговор на ново проучване на Агенцията на ЕС за основните права, според което 90% от европейските евреи смятат, че антисемитизмът е нараснал през последните пет години.
Прочети повече ...

сподели в социалните мрежи